1. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy jövő héten csoportfoglalkozásokat a hittanteremben nem tartunk, hanem mindenkit várunk 15-én és 16-án (pénteken és szombaton) este a fél hatos Szent Liturgia keretében karácsonyi lelkigyakorlatunkra, amelyet idén Törő András debreceni püspöki titkár atya tart. Mindkét este 17. órától gyónási lehetőséget biztosítunk, igyekezzünk karácsonyi gyónásunkat is elvégezni!
  2. Szokásainkhoz híven a karácsony előtti böjti időszakban szegényeink számára tartós élelmiszergyűjtést hirdetünk. Karácsonyra való készületünknek és böjtünknek ez is egy szép és hasznos eszköze lehet.
  3. Egy héttel ezelőtt tartottuk székesegyházunk búcsúünnepét és a „Szent Miklós udvarát” is. Hálásan köszönjük mindenkinek mindenféle adományát és munkáját, amivel hozzájárult ezeknek a rendezvényeknek a sikeréhez!
  4. Továbbra is várjuk szeretettel a felajánlásokat a parókia közösségi helységeinek a felújításához, szeretnénk ezeket a helyiségeket minden korosztály számára kicsit alkalmasabbá tenni, hogy minél gazdagabb közösségi térré változtassuk parókiánkat. Hálásan köszönjük az eddigi felajánlásokat!
  5. Az év végéhez közeledve kérjük a kedves testvéreket, hogy aki még esetleg nem tette meg, legyen szíves az egyház-fenntartási hozzájárulás befizetésével is támogatni egyházközségünket!