1. Jövő héten ünnepünk lesz, pénteken, szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalását ünnepeljük. Hétköznapra eső ünnepeken a szertartásokat az eddigiektől eltérően a következőképen ünnepeljük: az utrenyét háromnegyed kilenckor kezdjük, a fél kilences Szent Liturgia helyett, utána 10. órakor Sz. Liturgiát végzünk a szokott módon. Ez a változtatás csak a hétköznapokra eső ünnepeket érinti, a vasárnapi liturgikus rend nem változik! Ugyanezen a napon a vecsernyét délután 16.30-tól végezzük, ez ugyanis a Hittudományi Főiskola évnyitó ünnepsége, az esti Szent Liturgia pedig kivételesen 18. órakor fog kezdődni.
  2. Jövő héten, szept. 15-én, szombaton a 10. órakor kezdődő Sz. Liturgiában Szocska Ábel püspök atya diakónussá szenteli Ignácz Gyula alszerpapot, egyházközségünk lelkipásztori kisegítőjét, szeretettel várjuk erre az ünnepre a kedves testvéreket!
  3. Megjelent egyházközségi újságunk szeptemberi száma, az újságos asztalról elvihető. Ebben olvashatunk többek között a jövő héttől induló egyházközségi hittanokról. Hétfőn felnőtt hittanra, és a „Családi kör”-re várjuk a testvéreket este 18. órától, szerdán a fiatal felnőtteket, egyetemistákat várjuk szintén 18. órától, csütörtökön este 19. órától férfi klub, pénteken 18. órától ifi hittan lesz.
  4. 4. Egy új kezdeményezésünk az egyházközségben szeretnénk egyházközségünk férfi tagjai számára egy klubot létrehozni, havi egyszeri alkalommal. Az első összejövetelünket szeptember 13-án, csütörtökön, tartjuk este 19. órától az egyházközségi hittanteremben. Minden férfi testvérünket szeretettel várjuk nem csak jó szóval, hanem egy pohár finom borral is!
  5. A mai perselyadományokat a Nagyváradi GK Püspökség megsegítésére fogjuk továbbítani.
  6. Az egyházközségi iroda hétfőtől péntekig reggel 9. és 12. óra. du. pedig 15. és 17. óra között lesz nyitva, a pénteket kivéve, amikor is du. az iroda zárva tart.
  7. Szeretettel várjuk az elsőáldozásra készülő gyermekek jelentkezését, a 4-ik osztályosokat, vagy idősebbeket. Jelentkezni a sekrestyében vagy az egyházközségi irodában lehet szeptember 16-ig. A szülőkkel való megbeszélés is ezen a napon lesz a fél 9-es Sz. L. után. Várjuk azon felnőttek jelentkezését is, akik a keresztséget szeretnék felvenni, vagy gyermekkorukban kimaradtak a szentáldozásra való felkészülésből.