Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek a következőket:

  1. Megjelent egyházközségi újságunk szeptemberi száma, az újságos asztalról elvihető. Ebben olvashatunk az egyházközségi hittancsoportokról is. Hétfőn felnőtt hittanra, és a „Családi kör”-re várjuk a testvéreket este 18. órától, szerdán a fiatal felnőtteket, egyetemistákat várjuk szintén 18. órától, csütörtökön du. 14. órától a Simeon és Anna nyugdíjas egyesület hálaadó évfordulós Sz. Liturgiája lesz és utána ünnepség, pénteken 18. órától ifi hittan lesz.
  1. Az egyházközségi iroda hétfőtől péntekig reggel 9. és 12. óra. du. pedig 15. és 17. óra között tart nyitva, a pénteket kivéve, amikor is du. az iroda zárva tart.
  2. Szeretettel várjuk az elsőáldozásra készülő gyermekek jelentkezését, a 4-ik osztályosokat, vagy idősebbeket. Várjuk azon felnőttek jelentkezését is, akik a keresztséget szeretnék felvenni, vagy gyermekkorukban kimaradtak a szentáldozásra való felkészülésből.
  3. 2018. szeptember 15-én, székesegyházunkban Ábel püspök atya diakónussá szentelte Ignácz Gyulát, aki szerpapi szolgálatát a mi egyházközségünkben kezdi meg a székesegyház diakónusaként. Imádkozzunk Gyula atyáért, hogy szolgálata közöttünk üdvös és Istennek tetsző legyen.
  4. Szeretettel hirdetjük az esperesi kerületünk szokott máriapócsi gyalogos zarándoklatát is, szeptember 29-én, reggel ¾ 7-kor indul a menet az orosi parókiáról, mindenkit szeretettel látunk.