Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek a következőket:

  1. Holnap, december 31-én a szertartások a következőképpen alakulnak: 6:45 Szent Liturgia, 16:30 Nagy vecsernye majd 17:30-kor hálaadó Szent Liturgia.
  2. Január 1-jén reggel 8 órakor lesz az első Liturgia, majd utána utrenye. A többi Szent Liturgia időpontjai: 10, 12, 17:30 óra.
  3. Január 6-án Vízkereszt ünnepét tartjuk. Előtte pénteken reggel 8 órától lesznek a Királyi Imaórák, majd szombaton előesti vecsernyét végzünk nagy vízszenteléssel. Mivel idén az Úrjelenés ünnepe vasárnapra esik, így a szertartásokat a szokott, vasárnapi rend szerint végezzük. A 10 órakor kezdődő Szent Liturgia végén lesz a nagy vízszentelés szertartása.
  4. Vízkereszt táján meg szoktuk szentelni a lakóházakat is, kérjük, hogy aki szeretné, hogy a otthonát megszenteljük, a sekrestyében vagy az egyházközségi irodában szíveskedjék a nevét, címét és telefonszámát megadva feliratkozni!
  5. Hálásan köszönjük a kedves testvéreknek azokat az adományokat és egyházfenntartási befizetéseket, amelyekkel ebben az évben is segítették parókiánk működését. Egyben hangsúlyozzuk, akinek van lehetősége még ebben az évben ezt megtenni, kérjük, ilyen módon is segítse közösségünket!