1. Január 6-án, vasárnap Vízkereszt ünnepét tartjuk. Előtte pénteken reggel 8. órától a Királyi Imaórákat imádkozzuk, majd szombaton 17.30-tól előesti vecsernyét végzünk nagy vízszenteléssel, majd este 30 órától a nagyesti zsolozsmát imádkozzuk lítiával és az utrenyével. Vasárnap, az ünnep napján pedig a 10. órakor kezdődő Szent Liturgia végén lesz a nagy vízszentelés szertartása.
  2. Vízkereszt táján meg szoktuk szentelni a lakóházakat is, kérjük, hogy aki szeretné, hogy az otthonát megszenteljük, az újságos asztalra kitett lapon szíveskedjék a nevét, címét és telefonszámát megadva feliratkozni, vagy a sekrestyében illetve az egyházközségi irodában ugyanezt megtenni!
  3. Holnaptól, január 2-ától az egyházközségi iroda a szokott rend szerint lesz ismét nyitva.
  4. Minden kedves testvérünknek Istentől megáldott, boldog újesztendőt kívánunk!