1. Egész augusztusban gyűjtést hirdettünk nehézsorsú gyerekek iskolakezdésének támogatására! Hála Istennek sok és sokféle adomány gyűlt össze, mindenkinek sok szeretettel és hálával köszönjük a felajánlásait!

2. Holnap szeptember 2-án az országban mindenütt a sokféle oktatási intézményben elindul az új tanév. Minden szülő Istentől jövő felelőssége, hogy gyermekét hitben nevelje. Buzdítjuk a szülőket, és az oktatási intézményekben dolgozókat, és a gyerekeket is, hogy kellő komolysággal vegyék a hitoktatást is. Az iskolai hitoktatás nagy lehetőség, ugyanakkor tapasztalatunk az, hogy kellő hatékonysága ott van, ahol a gyermekek szüleiben is partnerre találunk ebben a szolgálatunkban!

3. Szeretettel várjuk a 4. osztályos, vagy annál idősebb, vagy akár kereszteletlen gyermekek jelentkezését az elsőáldozásra felkészítő parókiális hittanra. Szeretnénk ezt a felkészítő hitoktatást szeptemberben elkezdeni, ezért mihamarabb várjuk a jelentkezéseket is. A jelentkezéshez űrlapot a sekrestyében, vagy az egyházközségi irodában kérhetünk.

4. Mához egy hétre szeptember 8-án Kisasszonynapi búcsú lesz Máriapócson. A vasárnapi búcsúi Sz. Liturgia 11. órakor kezdődik, de már előző naptól várják a pócsi atyák a zarándokok érkezését. Lehetőség lesz véradásra is, amihez személyes okmányainkat és TAJ kártyánkat feltétlenül vigyük magunkkal!

5. A Görög Menta Házban, amely átköltözött ide, a parókia épületébe, szeptember közepétől szeretnénk egy négy alkalmas, 10 órás, kis csoportlétszámú stressz-kezelő csoportot indítani Dr. Molnár Ákos mentálhigiénés szakember vezetésével. Bővebb tájékoztatást a faliújságon olvashatunk, jelentkezni Molnár Zoltán parókus atyánál, a Menta Ház vezetőjénél lehetséges.