1. Jövő héten csütörtökön a szokott módon várjuk a kedves testvéreket az egyházközségi programokra: 15. órától nyugdíjas klub, 18.15-től felnőtt hittan, 18.30-tól pedig ifjúsági hittan lesz.

2.  Jövő héten pénteken, november 15-én kezdődik a karácsonyt megelőző böjti időszak. A böjt hetei alkalmat adnak nekünk, hogy felkészüljünk az ünnep tiszta szívvel való fogadására. A Jóisten áldja meg bűnbánat-tartásunkat, böjtölésünket, imádságainkat, jótékonykodásainkat, hogy méltóan ünnepelhessük karácsonykor Szent Fia születését!

3. Idén is szeretnénk szegényeink ünnepét szebbé tenni tartós-élelmiszer adományainkkal, ezért gyűjtést hirdetünk, hétköznap az irodában, vasárnap a sekrestyében várjuk a kedves testvérek erre a célra szánt tartós-élelmiszer felajánlásait!

4. Idén székesegyházunk búcsúünnepét dec. 8-án, vasárnap, a 10. órai Szent Liturgiában tartjuk, ezen a napon megrendezzük a templom és a gimnázium udvarán Szent Miklós püspökünk, templomunk és egyházmegyénk védőszentjének udvarát is, amelyre már jó előre hívjuk a kedves testvéreket családjaikkal együtt!

5. Biztatjuk a Szent Liturgián résztvevő gyerekeket, hogy bátran jöjjenek ministrálni, az oltár mellett szolgálni szép és megtisztelő feladat, és szeretettel várjuk erre a gyermekeket!