1.Jövő héten, pénteken, december 6-án ünnepünk lesz, Sz. Miklós püspök ünnepe, a szertartásokat a hétköznapi ünnepi rend szerint végezzük! Előtte csütörtök este a nagy vecsernyét az utrenyével együtt, virrasztásos módon végezzük 18.15-től. Védőszentünk ünnepére készülve szeretettel hívjuk erre az imádságra is a kedves testvéreket! Csütörtök este a hittanok a virrasztás miatt elmaradnak!

2. Idén székesegyházunk búcsúünnepét mához egy hétre, december 8-án, vasárnap, a 10 órai Szent Liturgiában tartjuk, melynek szónoka Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök úr lesz.  A Szent Liturgia végén sor kerül a tavaly alapított Szent Miklós díjak átadására, majd körmenetet is tartunk Szent Miklós püspök ereklyéivel, miután agapéval várjuk a kedves testvéreket a gimnázium udvarán. Ezen a napon megrendezzük a templom és a gimnázium udvarán Szent Miklós püspökünk udvarát is du. 13. órától, sokféle érdekes programmal, kézműves foglalkozásokkal, bábszínházzal, étellel-itallal, ajándékvásárlási lehetőségekkel várjuk a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt! Ezen a napon, december 8-án a déli Szent Liturgia elmarad. Szeretettel kérjük az asszonyokat, hogy sütemény-felajánlásaikkal is igyekezzenek gazdagítani templombúcsúnkat!

3. Továbbra is várjuk a szegények megsegítésére szánt tartós-élelmiszer adományokat, és köszönjük az eddigi felajánlásokat!

4. Megérkezett a jövő évi Kalendárium, asztali és falinaptár, amelyek a sekrestyében megvásárolhatóak: a Kalendárium és asztali naptár 600 Ft ill. a falinaptár 50 Ft-os áron.

5. Jövő héten, kedden és szerdán reggel háromnegyed nyolctól nagytakarítás lesz a templomban, szeretettel kérjük ehhez is a kedves testvérek segítségét!