1. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek a következőket:

2. Szeretettel mondunk köszönetet minden Kedves Testvérünknek, akik valamilyen módon templombúcsúnkat támogatták és azoknak is, akik velünk együtt imádkoztak egyházközségünkért és egyházmegyénkért!

3. Szeretettel hívjuk a Kedves Testvéreket a jövő heti közösségi alkalmainkra.

4. Hálásan köszönjük meg a kedves testvéreknek azokat az adományokat és egyházfenntartási befizetéseket, amelyekkel ebben az évben is segítették parókiánk működését. Egyben szeretettel kérjük, akinek van lehetősége még ebben az évben ezt megtenni, ilyen módon is segítse közösségünket.

5. Jövő héten, kedden du. 15. órától várjuk az egyházközségi karitászcsoport tagjait a karácsonyi élelmiszeradományok összeállítására!

6. Jövő héten, szombaton, december 21-én du. 15. órától mézeskalács-sütésre hívjuk a kedves testvéreket a hittanterembe!

7. Kalendárium 600 Ft-os és falinaptár  50 Ft-os áron a sekrestyében még kapható!