Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek a következőket:

1. Holnap után, kedden, december 31-én a szertartások a következőképpen alakulnak: 6:45 Szent Liturgia, 16:30 Nagy vecsernye majd 17:30-kor hálaadó Szent Liturgia.

2. Január 1-jén reggel 8. órakor lesz az első Sz. Liturgia, majd utána utrenye. A többi Szent Liturgia időpontjai: 10, 12, 17:30 óra.

3. Január 6-án Vízkereszt ünnepét tartjuk. Előtte pénteken január 3-án, reggel nem végzünk Sz. Liturgiát, hanem reggel 8. órától a Királyi Imaórákat imádkozzuk, vasárnap este pedig a nagy vecsernyét virrasztásos módon az utrenyével együtt végezzük.

4. Vízkereszt táján meg szoktuk szentelni a lakóházakat is, kérjük, hogy aki szeretné, hogy az otthonát megszenteljük, a sekrestyében vagy az egyházközségi irodában, vagy hátul az újságos asztalon szíveskedjék a nevét, címét és telefonszámát megadva feliratkozni!

5. Szeretettel ajánljuk a kedves testvérek figyelmébe az egyházi kiadványokat: amelyek az újságos asztalról megvásárolhatóak!

6. Hálásan köszönjük a kedves testvéreknek azokat az adományokat és egyházfenntartási befizetéseket, amelyekkel ebben az évben is segítették parókiánk működését. Egyben hangsúlyozzuk, akinek van lehetősége még ebben az évben ezt megtenni, kérjük, ilyen módon is segítse közösségünket!