1. Egyházközségünk zarándoklatot szervez Május 1-4 között az olaszországi Bari-ba, Szent Miklós püspök sírjához, valamint Olaszország egyik legnépszerűbb zarándokhelyére, Rotondo-ba, Pio atya városába. Az utazás repülőgéppel történik, részvételi díj 99.000 Ft/ fő, a zarándoklat részletes leírása a faliújságon olvasható. Jelentkezni február végéig lehetséges 30.000. Ft előleg befizetésével az egyházközségi irodában. A zarándoklat időpontja egy-két napot változhat.

2. Jövő héten, vajhagyó hét lesz, a nagyböjtre készülve szerdán és pénteken reggel fél 7-től utrenyét végzünk Sz. Liturgia helyett, szeretettel várjuk a kedves testvéreket!

3.  Tegnap a halottak szombatján végeztük az idei első hramotás Szent Liturgiát elhunytjainkért, a következő március 7-én, szombaton lesz, aki szeretné, hogy elhunytjairól megemlékezzünk, továbbra is van lehetőség beíratni elhunytjait a sekrestyében, vagy az egyházközségi irodában.

4. Egyházközségünkben február 22-én kántor kör indul általános és középiskolás fiatalok számára. Szeretettel várunk mindenkit szombatonként 17:00-tól a hittanteremben, aki érdeklődik dallamaink iránt, és szeretné azokat alaposan elsajátítani, hogy énekével is emelje a szertartásaink fényét. Jelentkezni lehetséges a sekrestyében, vagy az irodában.

5. Jövő héten, csütörtökön, a szokott módon lesznek az egyházközségi csoportok foglalkozásai, 15. órától nyugdíjas klub, negyed héttől felnőtt hittan és ifihittan is lesz, szeretettel várunk minden érdeklődőt!

6. Mária tisztelők- és Rózsafüzért imádkozók lelkigyakorlata lesz február 24-26-ig Máriapócson. Kezdés időpontja: 15:00 – órától, részvétel díja: 15.000 ft/fő. A lelkigyakorlatot vezeti Ihnát János atya. Jelentkezni a Máriapócsi zarándokházban lehetséges.