1. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a ma esti vecsernyével elkezdődő nagyhét hétköznapjain is minden esti szertartáson, vasárnap pedig minden liturgián biztosítjuk a szentgyónás lehetőségét. A jövő vasárnap Húsvét vasárnap, ezért igyekezzünk minél előbb elvégezni ünnepi szentgyónásunkat! A Szent sír virágaira még elfogadunk felajánlásokat a sekrestyében vagy az egyházközségi irodában.

2. A jövő héten, nagyhéten, hétfőn, kedden és szerdán reggelenként fél 7-től imaórát végzünk a nagyheti renddel, esténként pedig 17 órai kezdettel az előszenteltek liturgiáját. Nagycsütörtökön reggel 7 órától utrenyét, 10 órától Szent Bazil liturgiáját végezzük vecsernyével, este pedig szintén 17 órától a kínszenvedési evangéliumokat olvassuk a nagypénteki utrenye szertartásában. Nagypénteken reggel 8 órától a királyi imaórákat végezzük, este 17 órától a sírbatételi vecsernyét. A kijárási tilalom miatt háromnegyed nyolckor minden este be kell zárnunk a templomot. Nagyszombaton reggel 7 órától a Jeruzsálemi utrenyét imádkozzuk a Szent sírnál este 17 órától Szent Bazil liturgiáját végezzük vecsernyével. A feltámadási szertartás idén Húsvét vasárnap hajnalán, fél 6-kor kezdődik, utána a vasárnapi rendnek megfelelően fél 7-től, fél 9-től, 10 és 12 órától és eset fél 6-kor végzünk ünnepi Szent Liturgiát, minden Szent Liturgia végén pászkaszenteléssel.

3. Húsvét hétfőjén teljes vasárnapi Istentiszteleti rendet tartunk. Eszerint    fél 7-től, fél 9-től, 10 és 12 órától és eset fél 6-kor végzünk ünnepi Szent Liturgiát. reggel 7,15-től utrenyét, és az esti szent Liturgia után vecsernyét.

4. Húsvét harmadik napján, kedden a köznapi ünnepek rendje szerint reggel fél 7-től, 10 órától és este fél 6-tól lesz Szent Liturgia, az utrenye 8.45-kor kezdődik, a vecsernyét az esti szent Liturgia után végezzük.

5. Aki teheti, az vegye föl a Covid 19 vírus elleni védőoltás, hogy minél előbb megelőzhessük a további megbetegedéseket. Addig is vigyázzunk magunkra és egymásra a szabályok betartásával! Itt a templomban is tartsuk meg az egymás közötti nagyobb távolságot, viseljük szabályosan a maszkot! Helyet foglalhatunk a kórusokon is, hogy ezzel is csökkentsük az esetleges fertőzés veszélyét! Krónikus betegeknek és 65 év felettieknek Ábel püspök atya rendelkezése alapján még húsvétkor sem kötelező a járvány idején személyesen részt venniük Szent Liturgián. Akik pedig kicsit is betegnek érzik magukat, az maguk miatt, és mások iránti felelősségből is feltétlenül maradjanak otthon a teljes gyógyulásukig! Minden nap imádkozunk értük, ápolóikért és orvosaikért!

6. Újra kaphatóak templomunkban is a Görögkatolikus Szemle és a Görögkatolikus Szemlélet számai. Az újságokon feltüntetett áron elvihetők hátul az újságos asztalról. Áldott nagyhetet és vasárnapot kívánunk minden kedves testvérünknek!