1. Január 30-án, holnap A három főpap: Aranyszájú Szent János, Nagy Szent Bazil és Nazzianzi Szent Gergely atyáink közös ünnepét tartjuk a hétköznap szertartásrend szerint.
  2. Február 2-án, csütörtökön Az Úr találkozása Simeonnal, Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén a hétköznapi rend szerint lesznek szertartásaink, gyertyaszenteléssel.
  3. Parókiánk programjaira szeretettel várjuk a Testvéreket:
    1. február 1-én, szerdán 10 órától Baba-Mama Klub lesz
    1. február 3-án, pénteken este 7 órától a Szent András Körbe várjuk a férfiakat

A februári programjainkat bemutató naptárat nyomtatott formában egyházközségünk képviselő testületének tagjaitól átvehetőek. A hirdető táblán és a média felületeinken is megtekinthetőek.

4. Február 11-én, szombaton lesz az idei első hramotás szombat, megemlékezés halottjainkról. Minden halottak szombatján reggel 8 órakor végzünk Szent Liturgiát és panachidát elhunytjainkért. Aki szeretné, hogy imádkozzunk családja elhunytjaiért kérjük jelezze az egyházközség papjainál vagy Katikánál a sekrestyében.