„Határtalan ima”

Szeretettel várunk mindenkit, különösen pedig a minden kárpátaljait vagy Kárpátaljáról elszármazottat egy közös liturgiára a Szent Miklós székesegyházba, s a liturgia után egy közös ismerkedésre, beszélgetésre a közösségi terembe.

A szent liturgia előtt elhunyt szeretetteinkért panachidát végzünk.

Boldog Romzsa Tódor és Orosz Péter Pál atyáink, könyörögjetek érettünk!