A templom, a parókia fenntartása közös kötelességünk. Többek között ezért is előírás egyházunkban az évenkénti egyházfenntartási hozzájárulás megfizetése. Ez a „tagsági díj” biztosítja a templom világítását, fűtését, a liturgikus fogyóeszközök beszerzését, a karbantartási munkákat. Ezekből a befizetésekből tartjuk fenn az egyházközségi irodát, a közösségi termet, ebből jut a közösségi programok finanszírozására, a papjaink, kántoraink, sekrestyésünk fizetésére.

Ezért szeretettel bátorítunk mindenkit az éves egyházfenntartás befizetésére.

Ezt mikor és hogyan lehet:

– személyesen az egyházközségi irodában, vagy a sekrestyében

– a templomból elvihető csekken befizetve

– utalással az egyházközség számlaszámára:

Nyíregyházi Görögkatolikus Parókia

CIB 11100702-19860943-36000001

Ezt akár havi bontásban is megteheti, hogy a befizetés ne egy összegben terhelje a családi költségvetést.

Mennyi az egyházfenntartás összege?

A katolikus egyház ebben nem konkretizál, csak ajánlást tesz: az éves hozzájárulás ajánlott összege az éves jövedelem 1%-a. (Ez nem azonos az 1%-os adófelajánlással)

Természetesen ez „csak” ajánlást. Mindenkinek saját lelkiismerete, lehetőségei, terhei, anyagi helyzete alapján tudja ezt az összeget meghatározni.

Kedves testvérek!

Felgyorsult és változó világunkban nagy ajándék számunkra a templomunk, szertartásaink állandósága. Egyre inkább elmagányosodó társadalmunkban jó tudni, hogy mi ehhez a közösséghez tartozunk. Bátorítunk mindenkit, hogy egyre jobban érezzük sajátunknak, identitásunk részének, s jelenlétünkkel, imádságunkkal, anyagi hozzájárulásunkkal is fejezzük ki, éljük meg az Istenhez, görögkatolikus egyházunkhoz és közösségünkhöz való tartozásunkat!