December 4-én, hétfőn este 17 órától 19 óráig Jézus ima találkozó lesz Nyíregyházán a Főiskola kápolnájában. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

December 5-én, kedden 6 órakor kezdődik a Szent Liturgia, amely után közös reggelire várunk mindenkit. Ugyanezen a napon székesegyházunk védőszentjének, Szent Miklós püspök ünnepének előestéjén 19.00-kor kezdődik virrasztás a lítiás nagy vecsernyével és utrenyével. A virrasztáson a szeminárium végzi a liturgikus szolgálatot.

December 6-án, szerdán Szent Miklós püspök ünnepén szertartásaink: 6.45-kor, 9.00-kor és 17.30-kor Szent Liturgia utóbbi után szokás szerint vecsernye lesz.

December 6-án, szerdán este 19.30-kor egyetemi hittanra várjuk a fiatal felnőtteket.

December 9-én, szombaton Szent Anna csodálatos foganásának ünnepén szertartásaink: 6.45-kor Szent Liturgia utána utrenye és 17.30-kor ismét Szent Liturgia utána pedig vecsernye lesz.

December 9-én, a 10.30-kor kezdődő Szent Liturgiában kerül felszentelésre a megújult székesegyház. 12.30-tól mindenki számára nyitva áll Szent Miklós udvara a székesegyházban és a templomudvaron.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 12.30-tól Szent Miklós udvarába közös imádságra és ünneplésre.