1.A mai napon minden szent liturgia végén barkát szentelünk a hirdetés után.

2. A nagyheti szertartásokat kevés kivétellel az egyébként megszokott időpontokban fogjuk kezdeni. Nagyhétfőn, nagykedden, nagyszerdán és nagycsütörtökön reggel fél 7-től utrenyét végzünk, este fél 6-tól pedig hétfőn, kedden és szerdán előszenteltek liturgiát, csütörtökön a kínszenvedési evangéliumokat, nagypénteken sírbatételi vecsernyét, nagyszombaton pedig Szent Bazil liturgiáját végezzük Vecsernyével.

3. A kivételek Nagycsütörtökön kezdődnek, amikor is a Nagy Szent Bazil Liturgiáját vecsernyével és lábmosással együtt délelőtt 10 órától végezzük.

4. Nagypénteken reggel fél 8-kor királyi imaórákat végzünk déli istentisztelettel, utána 10 órától kezdjük a Szent Sírt díszítését az esti vecsernyére. Este a sírbatételi vecsernye után éjfélig virrasztást szervezünk zsoltárolvasással, amit háromnegyed 12-kor a kis esti zsolozsmával fejezünk be. Erre a virrasztásra és szombaton reggel 8-tól újra a feltámadásig várjuk a kedves testvérek feliratkozását a szent sír imádságos őrzésére. Aki egy fél órácskát tud vállalni ebben, akár pénteken este, akár szombaton reggel 8 órától az – kérjük – írja be magát az újságos asztalra kitett lapon. Péntek éjféltől reggel 8 óráig a templomot zárva tartjuk.

5. Nagyszombaton reggel 8 órakor nyitjuk a templomot, délelőtt 9 órától jeruzsálemi utrenyét végzünk, este a szokott időben Szent Bazil liturgiát vecsernyével. Után a folytatódó virrasztásban az Apostolok cselekedeteit olvassuk, 11.45-től éjféli istentisztelete végzünk, majd éjfélkor kezdődik a Feltámadási szertartás a végén pászkaszenteléssel.

6. Húsvét vasárnap reggel fél 7-től és fél 9-től, délelőtt 10 és 12 órától és este 17-30-tól végzünk Szent Liturgiát, minden liturgia végén pászkaszenteléssel, az esti Szent Liturgia után fényesheti vecsernyével.

7. Húsvét másod és harmadnapján, hétfőn és kedden a hétköznapra eső ünnepek rendje szerint reggel fél 7-től, délelőtt 10 órától és este fél 6-tól végzünk csak Szent Liturgiát, az utrenye ezen a két napon 9 órától kezdődik, a vecsernyét az esti Szent liturgia után végezzük.

8. Megjelent a Görögkatolikus Szemle áprilisi száma, ami az újságos asztalon megvásárolható. Az újságos asztalon elhelyezett perselyben adakozhatunk a Szent Sír diszítésére szolgáló virágokra is.

9. Áldott virágvasárnapot és nagyheti készülődést kívánunk minden kedves testvérünknek!