1.Közösségünk és székesegyházunk életében mozgalmas év volt a 2022-es, amelyet látványosan mutat  egyre szépülő templomunk. Köszönet a Testvérek türelméért, segítségéjért és imádságáért. Közösségünk élete bár nehezen számszerűsíthető érdemes néhány adatot megemlítenünk:

53 keresztelőt, 54 bérmálást, 16 elsőáldozó Eucharisztiában való részesülését, 13 házasságkötést ünnepeltünk és 57 testvérünket búcsúztattuk temetésen a feltámadás reményében.

Egyházközségünk fenntartására 153 befizetés érkezett. Köszönet ezekért és az egyéb adományokért. Találkozzunk és bízzuk együtt életünket 2023-ban is Krisztusra.

2. Január 5-én, csütörtökön az Vízkereszt ünnepének előestéjén 7 órakor a  Királyi imaórákat imádkozzuk; 17.30-kor a Nagy Alkonyati Istentiszteletet Nagy Szent Bazil Liturgiájával végezzük Ábel püspök atya vezetésével, lítiával és nagy vízszenteléssel.

3. Január 6-án, pénteken Vízkereszt ünnepén a hétköznapi ünnepi rend szerint végezzük a szertartásokat. A 9 órakor és a 17.30-kor kezdődő Szent Liturgiák végén vízszenteléssel.

4. Január 7-én, szombat délelőtt ministránsképzőre várjuk a gyerekeket.

5. Január 8-án, vasárnap a 11 órakor kezdődő Szent Liturgia végén is végzünk nagy vízszentelést.

6. A Vízkereszt ünnepét követően parókiánk papjai szívesen mennek házat szentelni. Időpontot egyeztetni a parókia lelkészeivel személyesen és telefonon is lehet.