Pünkösdi gondolatok

Pünkösdi gondolatok

Midőn a Magasságbeli összezavarta a nyelveket, akkor szétszórta a nemzeteket; midőn pedig a tüzes nyelveket osztotta szét, mindenkit egyesülésre hívott, hogy összhangzólag dicsőítsük a legszentebb Lelket. Az Apostolok cselekedetei bemutatja a...

Hirdetés 2023.05.28.

Május utolsó napjain is folytatjuk a Paraklisz végzését:május 30-án, kedden a nevelőszülőkért május 31-én, szerdán Egyházközségünkért imádkozunk. Pünkösd ünnepének körében vagyunk június 3., szombattal bezárólag,  ez az időszak szabad hét, egész héten felmentés...
Pünkösd – a Szentlélek eljövetelének az ünnepe

Pünkösd – a Szentlélek eljövetelének az ünnepe

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke!Ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz!Minden jónak kútfeje, és az életnek megadója!Jöjj el és lakozzál mibennünk,és tisztíts meg minket minden szennytől,és üdvözítsd, Jóságos, ami...

Hirdetés 2023.05.21.

Folytatjuk a Paraklisz végzését, amelyen: május 22-én, hétfőn a püspökeinkért május 23-án, kedden a papjainkért imádkozunk Május 26-án, pénteken az esti Szent Liturgia után Akathisztoszt imádkozunk. Programjaink a héten: május 24-én, szerdán 10 órától Baba-Mama Klub...
Mennybemenetel

Mennybemenetel

Az érettünk való üdvözítő gondviselést teljesen elvégezvén / és a földieket a mennyeiekkel egyesítvén / fölemelkedtél a dicsőségbe, Krisztus Istenünk, / semmiképpen el nem válván, / de távozás nélkül itt maradván, / és kiáltván a téged szeretőknek: /’ Én vagyok...