Péter és Pál (tudjuk) nyárban


Összeférnek a naptárban, 

Gondolatok Szent Péter és Szent Pál ünnepén.

A kezdeti egyház két legmeghatározóbb személye: Péter és Pál. Két különféle típusú ember, különböző élettel, különböző megtéréssel és különböző keresztény küldetéssel. De mindezen különbözőségek ellenére egységben, közös céllal egy csapatban.

         Péter a kőszikla: Az apostol, aki Jézustól hall, lát mindent, apostol, akire a többiek, mint vezetőre számítanak, mikor Krisztus visszatér az Atya végtelenségébe. Ő az, akinek tekintélyét a többi apostol minden fenntartás nélkül elfogadja. Ő a stabilitás. 

Tapasztalata, higgadtsága jó vezetővé teszi. Maximálisan élvezi a Mester bizalmát, ismeri a gondolkozását, ezért döntései mögött érezhető a Mestertől tanultak.

         Pál apostol: Szenvedély, leleményesség, rugalmasság, fáradhatatlanság. Mindenre képes, mindent elvisel, az evangélium örömhírének hirdetése érdekében. Tisztában van egyéni képességeivel, de hamar belátja, hogy ezeket csak akkor tudja kamatoztatni, ha mindig figyel a péteri irányításra, ha egyéniségét Péterrel való egységében éli meg.  

         A csapat tengelye így áll össze: Péter a szilárdság az igaz tanításban – Pál a rugalmasság, a dinamizmus jelképe az egyházban.  A két mentalitás együtt hozza az eredményt. Ha a páli irányról lemondunk, akkor a kereszténység könnyen válhat egy halott, eredménytelen tanításhalmazzá, ha a péteri irányt hanyagoljuk el, akkor parttalan folyóvá válhat egyházunk. De a kettő együtt, a Szent Pétert és Szent Pált is soraiba tudó egyház, a péteri és páli utakat egyaránt használó, felhasználó csapat tagjai joggal készülhetnek a végső győzelemre. 

Péter és Pál (tudjuk) nyárban
Összeférnek a naptárban, 

és a nagy csapatban is,

ahol nekünk is helyünk és feladatunk van.