Idővel sok seb gyógyíthatatlanná válik, ám Istennek minden lehetséges.

Elbukásunk előtt azt mondogatják a démonok, hogy Isten emberszerető és kegyelmes, utána pedig azt, hogy kegyetlenül szigorú.

Tartsd féken a nyelved, mert jól érti, hogy kell sok keserves keresetet kis idő alatt elszórni.

Vigyázz ne légy kicsinyes, szőrszálhasogató, mert akkor már nem vagy Isten követője.

Ítélni annyi, mint Isten kiváltságát pimaszul bitorolni. Mást elítélni annyi, mint önnön lelkünket romlásba dönteni.

A higgadtság kezdete: néma ajak míg a szív háborog. Középső foka: elnémult gondolatok, míg a lélek egy kissé háborog, tökéletessége pedig állandósult csend, míg tisztátalan szelek fújnak.

A szelídség az olyan lélek felboríthatatlan egyensúlya, amely mindenféle becsmérlés és elismerés esettén is ugyanolyan marad.

Szent pár a szeretet és az alázat: az egyik fölemel, a másik pedig a fölemelteket megtartva sohasem hagyja őket elbukni.